Gevel: drie gouverneurs-generaal

Hoog in de gevel prijken beelden van drie Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië: Jan Pieterszoon Coen, Herman Daendels en Johannes van Heutsz. Deze beelden, gemaakt door Hendrik van den Eynde, duiden op het grote belang van de handel met deze voormalige kolonie.

De hoeken van het gebouw zijn versierd met de beeldengroepen door Lambertus Zijl. Zij hebben als thema 'Handel en Nijverheid' en 'Scheepvaart'.